Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z naszą polityką dotyczącą cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w ustawieniach przeglądarki.

Zamknij
Organ prowadzący
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI KP CEN W BYDGOSZCZY...
życzenia
Od ziarenka do bochenka...

W związku z zakończeniem projektu „Od ziarenka do bochenka”, który realizowany był w okresie 01.10.2012r. – 31.12.2014r.udostępniamy publikację do pobrania.
Zasadniczym celem projektu było podniesienie kwalifikacji 264 czynnych zawodowo Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych oraz Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kształcących w systemie oświaty w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z całej Polski. Wartością dodaną było również wypracowanie, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, nowego podejścia do nauczania praktycznego w branży piekarsko-cukierniczej. więcej...  

Klucz do uczenia II edycja...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu informuje, iż w ramach projektu pn. „Klucz do uczenia II edycja- Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej aktualnie prowadzony jest nabór na bezpłatne wybrane formy kształcenia dla nauczycieli. Obecnie trwają zapisy na kurs „Lider zespołów przedmiotowych” w ramach którego realizowane są zajęcia m.in. z zakresu analizy i interpretacji egzaminów zewnętrznych, zarządzania zespołem oraz monitorowania podstawy programowej. Dodatkowo są jeszcze wolne miejsca na kurs instruktora piłki nożnej oraz kurs instruktora pływania. Jednocześnie trwają prace nad uruchomieniem naboru na kursy realizowane w formie wyjazdów studyjnych do Niemiec i Francji, Austrii i Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Finlandii. Kojenia planowaną do uruchomienia w najbliższym czasie formą podwyższania kompetencji nauczycieli są szkolenia z obsługi i wykorzystania tablic interaktywnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji o wybranych formach kształcenia oraz terminach naborów zachęcamy odwiedzenia strony internetowej projektu http://kluczdouczenia2.pl/.

Jak wspierać szkoły zawodowe?

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Bydgoszczy w ramach projektu Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach zorganizował 4 grudnia 2014 roku konferencję Wzmacnianie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach więcej...   zdjęcia...  

Ogólnopolski konkurs edukacyjny "Planeta Energii...

Grupa Energa od 2010 roku realizuje autorski program edukacyjny „Planeta Energii”, organizowany w formie konkursu dla nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy o energii elektrycznej oraz zasad bezpiecznego i racjonalnego korzystania z niej. Właśnie trwa piąta edycja programu. więcej...   wysłuchaj wypowiedzi uczennicy...   wysłuchaj wypowiedzi nauczyciela...  

Ogólnopolski konkurs "Nasz projekt eTwinning 2015"...

Do 31 stycznia można zgłaszać projekty do ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2015 zarówno krajowe jak i międzynarodowe. więcej...  

Administrator? Menadżer? Przywódca? Pilotaż nowego modelu doskonalenia dyrektorów ...

Zachęcamy oświatową kadrę kierowniczą do wzięcia udziału w pilotażu nowego modelu wsparcia dyrektorów opracowanego przez zespół ekspertów (naukowców i praktyków) współpracujących z Uniwersytetem Jagiellońskim i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Szkolenia adresowane są do 2 grup dyrektorów i wicedyrektorów:
- pełniących swoje funkcje pierwszą kadencję (początkujący),
- pełniących swoje funkcje więcej niż 5 lat (doświadczeni).  więcej informacji...   Zapisy...  

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych ...

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest współorganizatorem II edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych (The International Statistical Literacy Project (ISLP).
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Polega na przeprowadzeniu badań, statystycznym opracowaniu wyników i zaprezentowaniu ich w postaci plakatu.
Dla najlepszych zespołów uczniowskich oraz ich opiekunów przewidziano atrakcyjne nagrody a dla laureatów - indeks na Politechnikę Białostocką oraz Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania.
Laureaci polskiej edycji konkursu biorą udział we współzawodnictwie międzynarodowym. Prace wszystkich tegorocznych laureatów zaprezentowane zostaną na 60 Światowym Kongresie Statystyki, który odbędzie się w Rio de Janeiro w okresie 26-31 lipca 2015 regulamin...   ulotka...  

Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych ...

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
więcej...  

Wyprawka nauczyciela klasy pierwszej...

Wyprawka nauczyciela klasy pierwszej. Kompendium wiedzy o sześciolatku
Opracowanie: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska z Zespołem pobierz...  

Region Nauk Ścisłych...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu (Departamentem Edukacji i Sportu Wydziałem Projektów Edukacyjnych i Stypendiów ), realizuje dwa moduły ( I i II ) projektu Region Nauk Ścisłych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich. Projekt skierowany jest do 50 szkół naszego województwa i obejmuje 1500 uczestników.
Do naszych zadań, należy między innymi zatrudnienie nauczycieli i psychologów do realizacji zadań projektowych oraz pozyskanie osób do opracowania przykładowych programów edukacyjnych w zakresie: doradztwa zawodowego i warsztatów specjalistycznych, terapii psychologiczno-pedagogicznej, socjoterapii z elementami kultury fizycznej, geografii turystycznej UE z językiem angielskim, arytmetyki z elementami logiki oraz przyrody (biologia, chemia, fizyka).
W ramach projektu Region Nauk Ścisłych, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zawarło umowy z 442 nauczycielami gimnazjów, którzy podjęli realizację zadań projektowych.
Dla poszczególnych komponentów modułów I i II, zostały opracowane programy zajęć oraz przykładowe scenariusze. Materiały zostały przesłane szkołom uczestniczącym w projekcie.

Opiekę nad realizacją zadań modułu I sprawuje Anna Grzeca (spoza KPCEN)
Tel. 52 349 31 50 w. 35 lub 603 676 778 anna.grzeca@gmail.com

Opiekę nad realizacją modułu II sprawuje Wiesława Tomasiak – Wyszyńska (pracownik KPCEN)
Tel. 52 349 31 50 w. 45 lub 46 , 603 676 778 wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl

Region Nauk Ścisłych - zapytanie ofertowe...

Dokumentacja zapytania ofertowego dotyczącego wyjazdu na warsztaty aktywizującej dla uczestników Projektu "Region Nauk Ścisłych" Moduł I. zapytanie ofertowe...   załącznik...   umowa...   formularz ofertowy - wyjazd...   formularz ofertowy...  

Edukacja zdrowotna w wymiarze fizycznym...

Materiały edukacyjne dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia na temat edukacji zdrowotnej w wymiarze fizycznym, czyli jak kształtować zdrowe nawyki ruchowe (to jest jednocześnie profilaktyka wad postawy ciała).
Opracowany program ma na celu wspomaganie prowadzenia edukacji uczniów, rodziców i rad pedagogicznych w szkołach. Autorką programu jest Pani Mirosława Śmiglewska, rysunki wykonała Pani Krystyna Karpińska. zobacz prezentację...